G-7EEV3QXQXC

Creative - web blog Delo/1214

As a photographer, I have been invited by the daily
newspaper Delo to the monthly publicize my thoughts and views. Text is in the
Slovenian language.

http://www.delo.si/mnenja/blogi/kreativno-spokojni-ego.html

Spokojni ego

S svojim kreativnim delom ne prispevam dovolj k rešitvi svojih eksistencialnih težav. Rešujeta me osnovno obrtniško znanje in njegov doprinos. Vendar je pri vsem tem vendarle kar nekaj ustvarjalnosti. Ta ustvarjalnost je bolj iznajdljivost. Ta iznajdljivost se kaže v poznavanju podjetniških prijemov. Ti podjetniški prijemi pa mi namigujejo na pomanjkanje znanja in izobraževanja v ekonomiji, marketingu in stvarem, ki so nasprotne pogledu, s katerim sam podajam, in ne prodajam, svoje poglede na svet. Dobra fotografija je lahko ena sama sreča ali pa, to je meni bližje, en velik premislek in sledenje njemu. Opažanje in spoznavanje drobovja kreativnosti pa se vedno bolj odmika temu. Četudi sem se in se še vedno znova izobražujem ter poglabljam v ustvarjalnost, se mi zdi, da mi še veliko manjka. Super. Še veliko novih spoznanj. Še veliko novih videnj. Še veliko novih kreativnih prijemov. Super. Že v redu, a kaj ko ob teh srečanjih, najsi bo to z ostalimi sokreativci, spoznavam, kako je moja osnovna izobrazba zgrešena. Pozabi na šole za fotografijo, pozabi na kreativne fotografske delavnice, študiraj ekonomijo, komunikologijo in boš le tako lahko reševal svojo eksistenco. Najprej prodaj sebe, agresivno nastopi, ne pusti se odgnati, pokliči večkrat, pošlji mejl neštetokrat, udeležuje se srečanj te vrste in nenehno sogovorniku (četudi ga ne poznaš) prodajaj in mu izkazuj neskončno naklonjenost, četudi zato nastanejo kolateralne žrtve. Svoje “izdelke” prodajaj pod ceno, poroči se le z osebo, ki ima presežek in lahko “vlaga” vate, četudi ljubezni ni in četudi hitro mine. A ni fotografija ljubezen? Ljubezen je ena fina stvar. Vedno v sebi nosi nek neizrečen nezaveden pojem. Je nekaj, kar neguješ in si želiš še več. Več vedenja o tem. Več mentalnega zadovoljstva. In če si jo želiš spoznavati, postane včasih tudi kruta. Vendar te vedno vrača v polje zadovoljstva. Kreativnost v fotografiji oziroma fotografija meni pošilja podobne signale. Upam, da je ta ljubezen obojestranska. Nisem naiven in se zavedam, da je svet nepravičen, vendar verjamem tudi v dolgoročno ljubezen. V naivno fotografsko ljubezen. Verjamem v gledalčevo pronicljivo inteligenco in njegovo presojo, kdaj za fotografijo stoji avtor, za katerega verjame, da je delal z ljubeznijo in manj z agresivnim ekonomskim pristopom. Vse to odseva v kreativnosti fotografije. Določene obrtniško-prodajne prijeme se da naučiti, ostalo je stvar ustvarjalca in njegovega subtilnega odnosa do gledalca. Lasten ego versus spokojna samodisciplina.

Tunizija, 2011. Foto: Matej Povše

Using Format